Kulak zarı dış kulak yolu ve orta kulağı ayıran ince bir dokudur. Tıbbi terminolojide kulak zarına "Timpanik Membran" denilir. Orta kulak östaki borusu yolu ile genize bağlanmıştır. Bu boru orta kulak basıncını eşitler. Delik kulak zarına sıklıkla ağır işitme ve bazen de kulak akıntısı eşlik eder. Ağrı genellikle yoktur.

Sebep genellikle travma veya enfeksiyondur. Aşağıdaki hallerde kulak zarında delik oluşabilir;

Kulağa tokat atılması, Kafa kemiği kırıkları, Ani bir patlama, Toka, pamuklu çubuk veya kürdan gibi bir cismin dış kulak yolundan içeri fazla sokulması, Kaynak alevi veya asit gibi sıvıların dış kulaktan içeri girmesi.
Orta kulak enfeksiyonları; ağrı, işitme kaybı ve zarda kendiliğinden delinmeye yol açabilir. Bu durumda kulaktan iltihaplı veya kanlı bir akıntı olacaktır. Tıbbi terminolojide bu duruma "Perforasyonlu Otitis Media" denilir.

Nadir olarak kulak zarına daha önce yerleştirilmiş bir ventilasyon tüpü sonrası kulakta kalıcı bir küçük delik oluşabilmektedir.

Kulak zarı deliklerinin büyük çoğunluğu bir kaç hafta içinde kendiliğinden iyileşirken, bir kısmında bu süre ayları bulabilmektedir. İyileşme devresinde kulak su ve travmadan korunmalıdır. Kendiliğinden kapanmayan delikler ameliyatı gerektirir.

Deliğin büyüklüğü ile işitme kaybı doğru orantılıdır. Kulak zarında deliğin yeri de işitme kaybının derecesini etkiler. Eğer ciddi bir travma sonucu orta kulaktaki sesin iletimini sağlayan kemikcikler birbirinden ayrıldılarsa veya iç kulak yapıları zarar gördüyse işitme kaybı da ciddi olacaktır. Kulak zarındaki delik ani travma veya patlama sonucu oluştuysa derin işitme kaybı ve şiddetli bir çınlama bulunabilir. Bu durumda işitme genellikle kısmen geri döner ve çınlama bir kaç gün içinde azalır.
Herhangi bir müdahalede bulunmadan önce işitme testi yapılmalıdır. Zardaki deliği kapatmanın, banyo ve yüzme sırasında orta kulağa su kaçmasını engellemek (Aksi takdirde kulak enfeksiyonları oluşabilir), iyileşmede düzelme ve çınlamada azalma sağlamak gibi çeşitli yararları vardır. Ayrıca orta kulakta kolesteatom (Deri kisti) gelişmesini engeller. (Kolesteatom kronik enfeksiyona ve kulak yapılarında tahribata yol açabilir).
Delik küçükse, doktorunuzun bunun zaman içinde kendiliğinden kapanıp kapanmadığını kontrol etmesi gerekir. Veya, uygun durumlarda küçük bir yama yapmayı deneyebilir. Bu amaçla zardaki deliğin kenarlarına mikroskop altında iyileştirici etkisi olan ilaçlar sürer ve zarın üzerine ince bir kağıt parçası kapatarak yama yapabilir. Zardaki delik tamir edildikten sonra işitmede genellikle bir düzelme gözlenir. Deliğin tamamen kapanması için birkaç defa (3-4) yama tatbiki gerekebilir. Eğer doktorunuz kağıt ile kapatmanın yeterli olmayacağı görüşünde ise veya bir kaç kez kağıt yama tatbikinden sonra delik hâlâ kapanmamışsa cerrahi müdahale gerekir. Çeşitli cerrahi teknikler vardır. Tüm tekniklerde iyileşmeyi sağlamak için delik olan zar bir doku parçası ile kapatılır. Bu işleme "Timpanoplasti" adı verilir. Timpanoplasti ameliyatı deliğin kapatılmasında ve işitmenin düzeltilmesinde kesin başarı sağlar. Basit bir operasyondur. Çoğu zaman hasta aynı gün evine gönderilir.
Kulak Burun Boğaz Uzmanınız kulak zarınızdaki delik için size en uygun yolu gösterecektir.

İstanbul - 02.5.2001
http://sufizmveinsan.com

Popüler Bilim
Ağustos 2002


Üst Ana sayfa e-mail