AY DÜĞÜMLERİ EVLERDE


Kuzey Düğüm 1. Güney Düğüm 7. EVDE

Sosyal ilişkilerde dikkatlidirler. Başkalarının istediği gibi olmaya veya ihtiyaç duyulan şekilde davranmaya çalışırlar. Arkadaşça davranarak kişisel kazanç elde edebilirler. Kendilerinden büyük veya maddi ve sosyal durumu iyi kişilerle evlenebilirler.

Bu kişiler kendilerine saygı duymayı, kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrenmek zorundadırlar. Başkalarının kendilerini yönetmesinden kurtulma, kendi ihtiyaç ve arzularına uygun kararlar verebilme savaşı vereceklerdir.

İçinde bulundukları toplumun sosyal ve kültürel durumuna uyum sağlamağa çalışırlar. Dışa dönük, popüler olurlar. Genellikle uzun boylu, muntazam yapılı ve beğenilen tiplerdir.

Kuzey Düğüm 2. Güney Düğüm 8. EVDE

Kolay para kazanır ve çok harcamayı severler. Başkalarının sayesinde rahat yaşama imkanları olabilir. Bu konuda sorumluluk sahibidirler, bencillik yaparak sadece kendi çıkarlarını düşünmezler. Fakat kendi imkan ve varlıklarını geliştirmelidirler. Bu şekilde kendi öz güvenleri artacaktır.

Başkaları ile birlikte yürüttükleri işlerin finans konularına karşı çok dikkatlidirler. Vergi, nafaka, miras gibi konularda mali bir zarara uğramamak için tedbirli ve ihtiyatlıdırlar. Kanun ve yasalara ters düşmek istemezler.

Mistik konulara bakışları genellikle tutucudur. Şekil ve madde dünyasını tanıyıp, kabullenme gereği duyarlar.

Kuzey Düğüm 3. Güney Düğüm 9. EVDE

Kendini tamamen kaderin akışına bırakmak kolay gelir. Geleneksel değerler her alanda onlar için daha geçerlidir. Başkalarına da dini ahlaki değerlerini öğretmeyi görev kabul ederler.

Toplum içinde konuşabilme, çevre ile iletişim kurabilmeleri için akılcı ve mantıklı düşünme yetilerini geliştirmelidirler. Geleneksel değerleri zamana uydurmalıdırlar. Sezgileri güçlüdür ama bunu günlük yaşamla birleştirmede zorlanabilirler.

İstedikleri şeylerin peşinden plansızca koşmak yerine, ellerindeki ve yakın çevrelerindeki imkanları değerlendirmelidirler.

Kuzey Düğüm 4. Güney Düğüm 10. EVDE

Belli prensipleri vardır. Bundan pek ödün vermek istemezler. Toplum içinde başarılı olmak, dikkatleri üzerlerine çekmek isterler. İş yaşamında daha rahat ederler. Ancak istedikleri duruma gelmek için çaba vermeleri gerekir.

Aile konusunda zamanın değerlerine bağlıdırlar. Bundan rahatsız olurlar. Dış çevreleri ve evleri arasında uyum kurmakta zorlanabilirler. Bu kişilerin olgunlaşmaları için kendi içlerine dönüp, kendini tanıma çalışmaları yapmaları gerekir. Kendi evlerine, ailelerine önem vermeleri sadece dünyevi başarılar peşinde koşmamaları gerekir.

Kuzey Düğüm 5. Güney Düğüm 11. EVDE

Sevgi, aşk gibi duygusal konularda zorlanırlar. Çabuk etki altında kalırlar. Beğenilmek isterler. Zevk veren şeylerden faydalanmağa çalışırlar.

Grup ilişkilerinde daha başarılıdırlar. Kendilerini gruba karşı sorumlu hissederler. Arkadaş seçiminde titiz davranırlar. Seçicilikleri yüzünden genellikle kendilerini yalnız hissederler.

Yaratıcılık güçlerini geliştirmeli, içlerinden geleni özgürce ifade edebilmeği öğrenmelidirler. Her hangi biri gibi kalmak yerine güven duyabilecekleri özel bir şeylere yönelmeleri iyi olacaktır. Sadece kendi hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek çabaları onları bireysel yapar. Toplumsal hedefleri benimsemeyi de öğrenmelidirler.

Kuzey Düğüm 6. Güney Düğüm 12. EVDE

Günlük hayatın rutin yönünü temsil eder. Yaşamın getirdiği olağan sorumlulukları kabul etmek çok zor gelir. Gerçeklerden kaçma hayallere sığınma görülür. Birilerinin desteğine ihtiyaç duyar. Bakılıp korunma gibi gizli arzular hissettirir.

Sağlığını koruyabilmek için çaba gerektirir. Hastalanınca iyi bir tıbbi tedaviye baş vururlar. Çalıştıkları, yaşadıkları ortamın rahat ve keyifli olmasını isterler.

İstemedikleri halde sorumluluk almak durumunda kalabilirler. Kendilerini sanki dünyanın yükünü sırtlarında taşıyormuş gibi hissedebilirler. Yalnız bir yaşam yaşamak daha kolay gelir.

Güney Düğüm 1. Kuzey Düğüm 7. EVDE

Hep ön planda, bir numarada olmak isterler. Fazlasıyla kendileri için yaşarlar. Kendi fikirlerine uymayan şeyleri asla kabul etmezler. Diğer görüşlerin gelip geçici olduğuna sadece kendi fikirlerinin kalıcı ve geçerli olduğuna inanırlar.

Aslında içe dönük, yeniliğe çabuk uyamayan, çekimser kişilerdir. Ortak çalışma, uyum sağlama, uzlaşma ile ilgili konularda pek çok savaş vermeleri, çok şeyler öğrenmeleri gerekir. Kendilerine verdikleri değeri başkalarının da hak ettiğini düşünerek yola çıkarlarsa uyumu yakalama şansları artar.

Özellikle yakın ikili ilişkiler, ortaklık veya evlilik alanlarında karşılarındakinin ihtiyaç ve isteklerine açık olmak, kendilerinden ödün vermek zorundadırlar.

Güney Düğüm 2. Kuzey Düğüm 8. EVDE

Çocuklukta kazandıkları çok katı değer yargılarına sahiptirler. Başkalarının bakış açılarını, değer yargılarını ve inançlarını dikkate alıp bunlara saygı duyarak daha esnek olabilirler.

 Parayı sahiplenme ve cimrilik görülür. Uzun vadede değerlenecek ve kar getirecek şeylere para yatırırlar. Sezgi güçleri sayesinde, özellikle maddi konularda ne olacağını önceden kestirebilirler Onlara göre para çok zor kazanılan değerli bir şeydir.

İnsanın kendi kendine yetmesi gerektiğine inanırlar. Başkalarından destek almak, yardım görmek onlara göre zayıflık belirtisidir. Hem yardım almayı hem de yardım etmeği öğrenmeleri gerekecektir. Acı, üzüntü, kriz gibi şeyler yaşayarak değişeceklerdir. Büyü, fal, kehanet, mistik konularla da ilgilenirler.

Güney Düğüm 3. Kuzey Düğüm 9. EVDE

Düşünce tarzında akılcılık ve mantık ağır basar. Hayali, duygusal ve sezgisel yönün geliştirilmesi gerekir. İçinde büyüdükleri kültür ve inanç sistemi onlara kolay gelir. Bu onları belli bir kalıp içinde bırakır. Dışa açılmalı, diğer kültürleri, din ve inanç ekollerini de araştırmalıdırlar.

Kendi temel inançlarına uymayan, zamanın fikir ve inanç konularında zorluklar yaşarlar. Değişik yaşam biçimleri hakkında görgü ve bilgilerini arttırmak için zorlu seyahatler yapabilirler.

Somut konuları daha kolay anlarlar. Soyut konuları kavramakta uğraşı vermeleri gerekir.

Yasa ve kanunlara önem verirler. Fakat bireysel fikirleri ve davranışları yüzünden sorunlarla karşılaşırlar.

Güney Düğüm 4. Kuzey Düğüm 10. EVDE

 Aile yaşamında, özel hayatında küçüklükte kazandığı geleneksel değerler çok etkindir. Evleri çok özel ve değerlidir. Evinin onu risklerden koruduğuna inandığı için kabuğunda yaşamak ona iyi gelir.

Diğer taraftan güçlü olma, çevresine topluma bir şeyler verebilmek için çabalar. Yalnız olma isteği ile dışa açılma otorite ve ün sahibi olma konusunda çelişkiler yaşar. Güçlü ve başarılı olmak onun için çok önemlidir.

Kariyer sahibi olma savaşı verir. Mesleki alanda kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için toplumdaki fırsatları iyi kullanır. Ancak bunda aşırıya giderek, erken elde ettiği şöhretini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Zor durumda kalınca, kendini toparlamak, iyi hissedebilmek için, evinde bir müddet inzivaya çekimek ister.

Kendi ölümünü düşünür. Başka etkenlerde varsa takıntı derecesine gelebilir. İnsanlardan sürekli kaçma eğilimi gösterebilir.

Güney Düğüm 5. Kuzey Düğüm 11. EVDE

Duygusal ilişkilerinde, cinsel yaşamında veya zevk veren diğer etkinliklerde geleneksel değerlere önem verir. Sosyal ilişkilerde son derece mesafeli ve ciddidir.

Sosyal çalışmaları önemsiz kabul eder, bu yüzden bunlara zaman ayırmayı gereksiz görebilir. Kendi seçtiği meşguliyetler çok daha önemlidir.

Grup çalışmalarına katılmalı, sadece kişisel ilgi ve işleri ile değil, ortak hedef ve çalışmalarla da meşgul olmalıdırlar. Bu sayede dostluk kurabilirler, tüm insanları sevmeği öğrenebilirler.

Grubun isteklerini yerine getirmek için, kendi ilgileri dışında kalan şeylerle meşgul olmak zorunda kalarak, bir şeyler paylaşabilmeği öğrenirler.

Güney Düğüm 6. Kuzey Düğüm 12. EVDE

Eleştirici ve yargılayıcı yönleri çok fazladır. Aşırı derecede kontrollü ve akılcı olabilirler. Sadece görülüp, kanıtlanabilen, ölçülüp, denenebilen somut değerlere inanırlar.

İş konularında kimseye güvenmezler. Yalnız çalışmak isterler. En basit işlere bile çok önemliymiş gibi değer verirler. Çok çalışırlar. Uzun zamanda ama mükemmel iş çıkarırlar.

Çalıştıkları yerin çok modern ve keyifli olması gerekli değildir. Ancak temiz ve sağlıklı olmalıdır. Sağlık konusunda dikkatli davranırlar.

Özel hayatlarına dışardan birilerinin karışması onlarda uyumsuzluk yaratır. Böyle zamanlarda onlardan beklenen davranışları gösteremezler. Bu durum zamanla psikolojik rahatsızlıklara neden olur.

Başkalarının hislerini ve düşüncelerini anlamayı öğrenmeleri gerekir. Böylece katı tutumlarını yumuşatarak daha anlayışlı ve şefkatli olurlar. O zaman hayat daha anlamlı ve zengin bir hale gelecektir.


[Anasayfa] [Düğüm Ne Demektir] [Gezegen Düğümleri] [Ay Düğümleri] [Burçlarda Ay Düğümleri]